>

Instalacje SSP INIM - Alarmy, kamery, inteligentny dom, kontrola dostępu, teleinformatyka, systemy p.poż, nagłoścnienie, oddymianie, systemy pryzywowe, monitoring

Logo Firmy ALERT
Przejdź do treści
instalacje przeciwpożarowe INIM

System adresowalny Inim

                     
Adresowalny system przeciwpożarowy INIM oferuje  użytkownikom nowe możliwości w ochronie przeciwpożarowej. Jednostka  sterująca systemu alarmów przeciwpożarowych pozwala na łatwy podgląd  stanu systemu oraz zawiera informacje o urządzeniach awaryjnych i  szczegółowe informacje o „adresach” urządzeń. Sprzęt lub oprogramowanie  systemu mogą również przyporządkowywać cyfrowe adresy każdemu  urządzeniu. Lokalizacja obsługiwanego adresowanego urządzenia jest  podawana w formie komunikatu, wydruku lub też poprzez inny rodzaj  komunikacji, który przedstawia również lokalizację urządzenia w budynku,  strefie przeciwpożarowej, na piętrze czy też według innego przyjętego  systemu podziałów.
Architektura i technologie...

Zasady funkcjonowania produktów przeciwpożarowych INIM oparte są na  architekturze i technologii nowej generacji. Każde urządzenie zostało  specjalnie zaprojektowane, by w pełni wykorzystać współczesną  technologię mikroprocesorową, architekturę sieci i infrastruktury  łączności. W rezultacie otrzymujemy całe spektrum produktów  przekonywujących swoją niezawodnością i funkcjonalnością:
OpenLoop
Technologia OpenLoop jest wynikiem wspólnych wysiłków w dziedzinie  badań i rozwoju specjalistów z INIM Electronics. Ta przełomowa  technologia pozwala centralom przeciwpożarowym INIM połączyć urządzenia  peryferyjne różnych marek podczas projektowania. Do tej pory jest to  najbardziej zaawansowana technologia podejścia do zarządzania  urządzeniami ochrony przeciwpożarowej dostępnymi na rynku. Pętla jest w  rzeczywistości “otwarta” i gotowa do obsługi urządzeń peryferyjnych  różnych marek. Obsługiwane są również wszystkie typy urządzeń dostępnych  dla systemów przeciwpożarowych (czujniki, moduły wejść, moduły wyjść,  ręczne ostrzegacze pożarowe, syreny itp.). Każda pętla może być wykonana  w konfiguracji 2 lub 4 przewodowej (maksymalna długość przewodów wynosi  2000 m). Technologia firmy INIM - OpenLoop - zapewnia także imponującą  funkcję samo diagnozowania i wykrywania anomalii pojawiających sie w  pętli. Wybitne zdolności zarządzania elementami w każdej z pętli  pozwalają podłączyć imponującą liczbę do 240 urządzeń na pętlę. Stała  wydajność i niezawodność nawet w warunkach, gdzie panują “krytyczne”  zakłócenia podkreśla jeszcze bardziej potencjał tej technologii .  Zaprojektowana z myślą by wykraczać poza wymagania związane z normami,  pętle i całe spektrum produktów INIM-a zapewniają bezkompromisowy poziom  jakości i niezwodności.
Emergency54
Instalator może oczekiwać maksymalnego poziomu niezawodności w  systemie wykrywania pożaru. Udoskonalony system “Emergency54” jest  zdolny do aktywacji alarmu związanego z wystąpieniem pożaru nawet przy  niekorzystnych warunkach np. usterki CPU centrali. Technologia  “Emergency54” działa:
  • na poziomie centrali - w celu zapewnienia sygnalizacji, gdy nie pracuje CPU centrali;
  • na poziomie sieci - w celu zapewnienia sygnalizacji z głównego urządzenia.
Emergency54 rozszerza także funkcje łączności telefonicznej. W  rzeczywistości, jeżeli system wyposażony jest w moduł SmartLoopPSTN,  gwarantowane jest połączenie z numerem alarmowym, nawet podczas awarii  CPU centrali.
HorNet
Sieć token-ring “HorNet” jest systemem opartym na komunikacji poprzez  RS485. Wysoce odporna na uszkodzenia architektura “HorNet” jest w  stanie przekonfigurować się w taki sposób, by uchronić połączenie  pierścienia nawet w czasie wystąpienia trudności z komunikacją. Wymiana  informacji pomiędzy centralami w czasie rzeczywistym pozwala aktywować  urządzenia jednej centrali w natychmiastowej reakcji na wydarzenia z  drugiej centrali. Technologia “HorNet” zapewnia, że wszystkie centrale  są “świadome “ tego, co dzieje się w całym systemie, który może składać  się maksymalnie z 30 centrali przeciwpożarowych.
Janus
Uzupełniając centrale przeciwpożarową o moduł SmartLAN można uzyskać  bezpieczny, ogólnoświatowy dostęp do całego systemu poprzez Internet.  Jeśli moduł SmartLAN znajduje się w centrali, która jest częścią HorNet  token-ring, użytkownicy są w stanie konfigurować wszystkie centrale w  sieci, używając modułu SmartLAN jako bramy. Oprócz zapewniania łatwego  dostępu, SmartLAN daje możliwość wysyłania e-maili, pakietów UDP i  TCP/IP w celu programowania lub sprawdzenia systemu.
Versa++
INIM zastosował całkiem nową koncepcję w świecie detekcji  konwencjonalnej : elastyczność. To fakt, rezultatem rewolucyjnej  technologii Versa ++ zastosowanej w czujnikach serii IRIS i ENEA , jest  możliwość konfigurowania czujników indywidualnie, aby móc dopasować  parametry każdego z nich do środowiska w którym pracują. Możesz również  podłączyć się w linię z czujnikami w celu całkowitego zdiagnozowania  każdego z czujników oddzielnie i przetestować jego działanie, sprawdzić  aktualne parametry, sprawdzić poziom zanieczyszczenia w komorze  detekcyjnej czujki dymu, zmienić czułość czujnika oraz tryb jego pracy.  Każdy detektor ma wbudowaną nieulotną pamięć pozwalającą zachować  zmierzone wartości (dymu i / lub temperatury w zależności od modelu) w  ciągu 5 minut przed ostatnią sygnalizacją alarmu.
LoopMap
Jest to szczytowe osiągnięcie technologii pętli. Jeśli pętla jest  podłączona do centrali lub pilota możesz po prostu rozpocząć proces  wprowadzania z komputera, aby osiągnąć rozplanowanie pętli zawierającej  wszystkie szczegóły oraz odnogi w taki sposób jak zostało wykonane  okablowanie. Technologia LoopMap jest zdolna do rozpoznawania sposobu  okablowania w jaki wykonano pętlę nawet jeśli w pętli są linie boczne.  LoopMap pozwala na zrekonstruowanie dokładnej topologii instalacji oraz  osiągnięcie łatwej do użycia interaktywnej mapy pętli, która znakomicie  upraszcza i przyspiesza wyszukiwanie uszkodzeń oraz prace serwisowe.
Asortyment systemu adresowalnego INIM:
Centrale Sygnalizacji pożarowej...
Seria Smartlight
Jest to rozwiązanie kompaktowe, zapewniające proste  funkcjonowanie dla użytkownika, łatwe w instalacji oraz nieskomplikowane  w programowaniu. Wszystko to sprawia, że jest to produkt wysoko  konkurencyjny i idealny do niedużych aplikacji, gdzie wymagana jest  szybka reakcja. Mając na myśli taką konfigurację aplikacji SmartLight  może być uważana za interesującą alternatywę do systemów  konwencjonalnych. Centrala SmartLight bazuje na technologii OpenLoop.  Posiada nadzorowane wyjście alarmowe oraz nadzorowane wyjście usterki  (sprawność obu jest stale monitorowana). Centrala przeciwpożarowa  SmartLight może wykryć i zdiagnozować anormalne warunki, a także  zapewnia szerokie spektrum wizualizacji sygnałów: alarm, prealarm,  usterka, wczesne ostrzeganie, wyłączenie, test, monitorowanie. Cały stan  systemu pokazywany jest zarówno na diodach LED jak i na wyświetlaczu  graficznym. Do centrali SmartLight można podłączyć do 4 terminali  wyniesionych komunikujących się poprzez RS485 (Model: SmartLetUSee/  LCD-Lite).
Seria Smartloop
Centrale te spełniają wymagania każdego z segmentów  rynku: od małych domowych aplikacji wymagających jedynie jednej pętli,  po duże aplikacje, wymagające do ośmiu pętli. W maksymalnej konfiguracji  możliwe jest połączenie do 30 central w sieć token-ring. Została  specjalnie zaprojektowana w celach ulepszenia dostępnych wcześniej  funkcji, najlepszej wydajności w swojej klasie, prostej obsługi przez  użytkownika końcowego i bezproblemowej instalacji. A wszystko to by  pomóc firmom instalatorskim w poprawie wydajności stosowanych systemów.  Wszystkie te funkcje stały się możliwe do realizacji dzięki zastosowaniu  architektury wieloprocesorowej z funkcją samo-diagnozowania i  koordynowaną przez 32-bitowy procesor. Ten imponujący sprzęt zapewnia  najwyższy poziom niezawodności, szybkość reakcji, łatwość użytkowania,  prostotę połączenia, możliwość dodania dodatkowych modułów i  elastyczność.  Centrale SmarLoop mają 5 nadzorowanych wyjść do  sygnalizacji alarmów i usterek (sprawność tych wyjść jest stale  monitorowana). Centrala może wykryć i zdiagnozować anormalne warunki i  zapewnia szerokie spektrum wizualizacji sygnałów: alarm, prealarm,  usterka, wczesne ostrzeganie, wyłączenie, test, monitorowanie. Cały stan  systemu pokazywany jest zarówno na diodach LED jak i na wyświetlaczu  graficznym. Oprócz nadzorowanych wyjść centrala posiada 2 przekaźniki do  sygnalizacji alarmu i usterki, a także wyjście sygnalizacji wyłączenia  akumulatora.
Detektory adresowalne Inim...
Czujniki adresowalne Inim stanowią najbardziej zaawansowane  technicznie detektory, dostępne w systemach pożarowych. Dzięki  rewolucyjnej technologii Versa++ zastosowanej w urządzeniach, możliwa  jest ich indywidualna konfiguracja, tak by móc dopasować parametry do  środowiska pracy. Dodatkowo zaimplementowany nowoczesny zestaw  algorytmów, pozwala na niezrównaną niezawodność oraz najwyższą  odporność na fałszywe alarmy.

Stacje zasilające i zasilacze...
Stacje zasilające SmartLevel nadają się do zasilania wszystkich  elementów systemu pożarowego INIM. Dzięki zamontowanej wewnętrznej  płycie spełnia wszystkie funkcje nadzoru, wymagane w normie EN54-4.  Zasilacze dostępne są w dwóch różnych modelach: model SPS24040 może  dostarczyć do 1,4A przy 27.6V i mieści dwa akumulatory 12V - 7Ah; model  SPS24140 może dostarczyć do 4A przy 27.6V i mieści dwa akumulatory 12V -  17Ah. Każdy model posiada 3 wyjścia, każde zabezpieczone przed zwarciem  i z ograniczeniem prądowym do 4A. Wewnętrzny moduł zasilacza  impulsowego monitoruje i ładuje akumulatory znajdujące się w obudowie.  SmartLevel może zostać dołączony do pętli (poprzez dodanie modułu  Input/Output - opcja dodatkowa) albo do szyny centrali RS485, a dzięki  temu centrala może kontrolować zasilanie i wł/wył wyjścia przy aktywacji  zasilania. Dzięki tej funkcji możliwe jest bezpośrednie podłączenie do  urządzenia SmartLevel urządzeń takich jak jak zwora magnetyczna dla  drzwi, pozwalając centrali, aby je otwierać i zamykać. Graficzny moduł  LCD, umieszczony na froncie obudowy zasilacza pokazuje stan systemu i  raportuje (słaby akumulator, awarię głównego zasilania, itd.) oraz  pokazuje natężenie prądu jakie jest na każdym wyjściu. Dzięki tej  funkcji możliwe jest sprawdzenie poboru prądu przez wszystkie  urządzenia. Przyciski nawigacyjne umieszczone na froncie obudowy  pozwalają użytkownikowi na przewijanie menu i udostępniają konfigurację  urządzenia.
Oprogramowanie SmartLeague...
Oprogramowanie SmartLeague do zarządzania centralami jest  bardzo intuicyjne i proste. Pozwala specjalistom w łatwy sposób na  obsługę central pożarowych firmy INIM. Umożliwia na szybką i łatwą  konfigurację centrali oraz oferuje możliwość podglądu systemu.

Zastosowanie...
Nowatorskie rozwiązania technologiczne sprawiają, że  adresowalne systemy przeciwpożarowe INIM nadają się do zastosowań o  różnej skali, nie tylko tych dużych systemów. W przeciwieństwie do  starszych systemów, adresowalne systemy INIM są równie łatwe do  programowania jak i łatwiejsze w utrzymaniu.

zadzwoń lub napisz

alert.luban@gmail.com
tel 606986035  757210504
Wróć do spisu treści